W dniach

30 maja – 1 czerwca

hurtownia na Młodzieńczej 1 będzie nieczynna. Zamówienia będą realizowane od 3 czerwca.

  • Gwarancja najlepszej ceny
  • Błyskawiczna wysyłka
  • Bezpieczne zakupy
  • Fachowe doradztwo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGA-LED.PL

DEFINICJE:

REGULAMIN: NINIEJSZE ZAPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.OMEGA-LED.PL PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

SPRZEDAJĄCY:FIRMA OMEGA-LEDJERZY CIELNIAK, UL.MŁODZIEŃCZA 1, 03-655 WARSZAWA NIP 796-23-99-500 REGON 142182028, WPISANYM DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR EDG:9033

KUPUJĄCY: OSOBA FIZYCZNA KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT, LUB PRZEDSIĘBIORCA (KONTRAHENT) PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE PRZEWIDZIANEJ PRAWEM.

KONSUMENT: OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NABYWAJĄCY TOWAR DO UŻYTKU WŁASNEO LUB NIEZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z RODZAJEM PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI: TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO. SPRZEDAJĄCY DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY PREZENTOWANA NA STRONACH OFERTA, BYŁA AKTUALNA. GDYBY JEDNAK NIEKTÓRE Z ZAMÓWIONYCH TOWARÓW NIE BYŁY DOSTĘPNE, SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA KUPUJĄCEGO O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

TOWAR: RZECZ RUCHOMA, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY.

USŁUGA DODATKOWA: USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW.

PRODUKT: TOWARY I USŁUGI DODATKOWE PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

UMOWA SPRZEDAŻY: UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWIERANA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (W TYM DROGĄ TELEFONICZNĄ).

SKLEP INTERNETOWY OMEGA-LED.PL: SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.OMEGA-LED.PL, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE KUPIĆ PRODUKT.

STRONY TRANSAKCJI: USŁUGODAWCA I KLIENT.

STRONA SKLEPU: KAŻDA STRONA BĄDŹ PODSTRONA WWW ZNAJDUJĄCA SIĘ POD ADRESEM WWW.OMEGA-LED.PL

ZAMÓWIENIE: OŚWIADCZENIE WOLI KUPUJĄCEGO OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

PRZESYŁKI SĄ DOSTARCZANE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Z TREŚCIĄ REGULAMINU NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ NA NINIEJSZEJ STRONIE PRZED POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZBIÓR ZASAD DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI SĄ TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU OMEGA-LED.PL OPISANE NA STRONIE W CHWILI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA JAKO PRODUKT DOSTĘPNY.

WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE SKLEPU OMEGA-LED.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH (ZAWIERAJĄ PODATEK VAT) I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD CEN W SKLEPIE STACJONARNYM. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

OMEGA-LED.PL DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY PREZENTOWANA NA STRONACH OFERTA, BYŁA ZAWSZE AKTUALNA. GDYBY JEDNAK ZDARZYŁA SIĘ SYTUACJA, ŻE NIEKTÓRE Z OFEROWANYCH TOWARÓW SĄ W DANEJ CHWILI NIEDOSTĘPNE, SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA KUPUJĄCEGO O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

OMEGA-LED.PL MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA Z POWODU BRAKU DOSTĘPNOŚCI TOWARU . W PRZYPADKU DOKONANIA PRZEDPŁATY PRZEZ KUPUJĄCEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZWROTU PIENIĘDZY KUPUJĄCEMU.

WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE PRZEZ OMEGA-LED.PL SĄ FABRYCZNIE NOWE I OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA.

ZAMÓWIONY TOWAR DOSTARCZAMY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ. ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W PROWADZONYCH PRZEZ OMEGA-LED.PL SKLEPIE STACJONARNYM.

2. ZAMÓWIENIA

KUPUJĄCY MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ OMEGA-LED.PL, MAILOWO LUB TELEFONICZNIE.

NA WSZYSTKIE ZAMÓWIONE TOWARY SPRZEDAJĄCY WYSTAWIA DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ LUB PARAGON).

KUPUJĄCY UPOWAŻNIA OMEGA-LED.PL DO WYSTAWIENIA FAKTURY BEZ PODPISU KUPUJĄCEGO.

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA SWOICH DANYCH ZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM.

KUPUJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO ORAZ MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

WARUNKIEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA W SERWISIE INTERNETOWYM I PODANIE NUMERU TELEFONU I ADRESU E-MAIL.

KUPUJĄCY MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM, ABY PRZY NASTĘPNYM ZAMÓWIENIU NIE MUSIAŁ PONOWNIE WYPEŁNIAĆ FORMULARZA .W TYM CELU NALEŻY PODAĆ HASŁO (ZNANE TYLKO KUPUJĄCEMU). PRZY NASTĘPNYCH ZAKUPACH W OMEGA-LED.PL WYSTARCZY TYLKO SIĘ ZALOGOWAĆ DO SYSTEMU PRZEZ WPROWADZENIE W/W HASŁA. ZALOGOWANIE POZWALA TAKŻE NA ŚLEDZENIE NA STRONIE SPRZEDAJĄCEGO ETAPÓW ZAMÓWIENIA, PRZEGLĄDANIA HISTORII ZAMÓWIEŃ, EDYCJI DANYCH KUPUJĄCEGO ORAZ ZMIANY HASŁA.

PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAJĄCY GENERUJE E-MAIL (WYSŁANY NA PODANY W ZAMÓWIENIU ADRES), W KTÓRYM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA ORAZ DALSZE INSTRUKCJE .

W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM – INFORMACJE O WYSŁANIU TOWARU

W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM – NUMER KONTA

W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ – POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI OD OPERATORA PŁATNOŚCI

OMEGA-LED.PL BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU WPISANIA NIEPEŁNYCH LUB NIEPRAWDZIWYCH DANYCH, KTÓRE MOGĄ UNIEMOŻLIWIAĆ WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY.

TERMIN WAŻNOŚCI ZAMÓWIENIA PRZY PŁATNOŚCI PRZELEWEM WYNOSI 7 DNI OD DATY JEGO ZŁOŻENIA. JEŻELI KUPUJĄCY NIE UIŚCI NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZAMÓWIENIA NA WSKAZANY NUMER KONTA W WYŻEJ WYMIENIONYM TERMINIE ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ANULOWANE, A KUPUJĄCY NIE MOŻE ŻĄDAĆ OD OMEGA-LED.PL JEGO REALIZACJI.

W PRZYPADKU POMYŁKI KLIENTA CO DO ILOŚCI ZAMAWIANEGO TOWARU, KLIENT MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 2 GODZIN OD POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.

NALEŻY WTEDY PONOWNIE WYGENEROWAĆ POPRAWNE ZAMÓWIENIE KTÓRE BĘDZIE POTWIERDZONE MAILEM NA PODANY W ZAMÓWIENIU ADRES.

CENY PRODUKTÓW PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I SĄ CENAMI BRUTTO (ZAWIERAJĄ PODATEK VAT)

3. FORMY PŁATNOŚCI

PRZEDPŁATA NA KONTO PRZED WYSYŁKĄ TOWARU

W TYM PRZYPADKU KUPUJĄCY DECYDUJE SAM O WPŁACIE KWOTY ZA ZAKUPY W PLACÓWCE BANKOWEJ, ZA POMOCĄ BANKÓW ON LINE, NA POCZCIE BĄDŹ W INNYCH PLACÓWKACH PRZYJMUJĄCYCH TAKIE WPŁATY. JEŚLI KUPUJĄCY WYBIERA TĘ FORMĘ ZAPŁATY, OTRZYMA E-MAILA, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE NUMER KONTA, ORAZ KWOTĘ  JAKĄ NALEŻY WPŁACIĆ ZA TOWAR. WAŻNE JEST PODANIE W TYTULE WPŁATY SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA ORAZ NUMERU ZAMÓWIENIA

WPŁATA NA KONTO (E-PRZELEW, E-TRANSFER)

W TYM PRZYPADKU WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ ZA POŚREDNICTWEM TRANSFERUJ.PL.

PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM

W TYM PRZYPADKU KUPUJĄCEMU UMOŻLIWIA SIĘ DOKONANIE ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR W MOMENCIE JEGO DOSTARCZENIA PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ. PRACOWNIK FIRMY KURIERSKIEJ POBIERA OD KUPUJĄCEGO OPŁATĘ RÓWNĄ WARTOŚCI ZAKUPIONEGO TOWARU, KOSZTÓW TRANSPORTU I POBRANIA. OPŁATY TE DOLICZANE SĄ W MOMENCIE SKŁADANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO ZAMÓWIENIA I WYBORU FORMY PŁATNOŚCI.

PŁATNOŚĆ KARTĄ (PŁATNICZĄ LUB KREDYTOWĄ)

W TYM PRZYPADKU UMOŻLIWIA SIĘ KUPUJĄCEMU PRZYJMOWANIE ZAPŁATY ZA TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE OMEGA-LED.PL  PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH LUB PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANKI POLSKIE LUB ZAGRANICZNE. DZIĘKI TEMU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA SZYFROWANEGO POŁĄCZENIA POMIĘDZY KUPUJĄCYM A ROZLICZAJĄCYM TRANSAKCJE, BEZ MOŻLIWOŚCI INGERENCJI KOGOKOLWIEK Z ZEWNĄTRZ. OZNACZA TO, ŻE POUFNE DANE KUPUJĄCEGO DOTYCZĄCE POSIADANEJ KARTY NIE BĘDĄ UJAWNIANE NIKOMU POZA SYSTEMEM PAYPAL. WSZYSTKIE DANE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ KUPUJĄCY PODAJE NA STRONIE TRANSFERUJ.PL LUB PAYPAL I TYM SAMYM SĄ ONE NIEDOSTĘPNE DLA OBSŁUGI SKLEPU OMEGA-LED.PL JAK I DLA STRONY TRZECIEJ.

4. DOSTAWA I TRANSPORT

CZAS WYSYŁKI UZALEŻNIONY JEST OD NASTĘPUJĄCYCH CZYNNIKÓW

PRZY PŁATNOŚCI WPŁATA/PRZELEW CZAS WYSYŁKI JEST NALICZANY OD MOMENTU WPŁYNIĘCIA ŚRODKÓW NA KONTO.

JEŻELI ZAMÓWIENIA DOKONANO W DNIU POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ WOLNY OD PRACY LUB W DNIU WOLNYM OD PRACY (SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA) – CZAS WYSYŁKI ULEGA WYDŁUŻENIU O ILOŚĆ DNI WOLNYCH.

JEŻELI ZAMÓWIENIA DOKONANO PO GODZINIE 12:00, WYSYŁKA NASTĘPUJE NASTĘPNEGO DNIA.

CENA ZA TRANSPORT UZALEŻNIONA JEST OD WAGI BRUTTO WYBRANEGO TOWARU (TOWAR WRAZ Z OPAKOWANIEM) ORAZ OPCJI TRANSPORTU (POCZTA LUB KURIER) I W CAŁOŚCI POKRYWANA JEST PRZEZ KUPUJĄCEGO.

PRZESYŁKI KRAJOWE REALIZOWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM:

- POCZTY POLSKIEJ- STANDARDOWY TERMIN DORĘCZENIA WYNOSI 2 DO 4 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU WYSŁANIA.

- FIRM KURIERSKICH- STANDARDOWY TERMIN DORĘCZENIA WYNOSI 1 DO 2 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU WYSŁANIA.

ZA GRANICĘ WYSYŁANY JEST SPRZĘT O WADZE DO 30 KG. PRZY WYSYŁKACH ZAGRANICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY KURIEROWI PRZY ODBIORZE.

PRZESYŁKI NIEGABARYTOWE (PONAD 1M DŁUGOŚCI) WYSYŁAMY TYLKO KURIEREM, KOSZT JEST OKREŚLONY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA DLA PRZESYŁEK NIEGABARYTOWYCH.

OMEGA-LED.PL OŚWIADCZA, ŻE PODANE CZASY DORĘCZEŃ SĄ PRZYBLIŻONE I SPRZEDAWCA NIE MA WPŁYWU NA PRZYŚPIESZENIE TERMINU DORĘCZENIA PO WYDANIU TOWARU PRZEWOŹNIKOWI. PRZESYŁKI POCZTOWE W PRZECIWIEŃSTWIE DO PRZESYŁEK KURIERSKICH NIE SĄ UBEZPIECZONE DO PEŁNEJ WARTOŚCI I KUPUJĄCY PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR TEJ FORMY PRZESYŁKI I ZWALNIA SPRZEDAJĄCEGO OD SKŁADANIA REKLAMACJI W JEGO IMIENIU NA PRZESYŁKI POCZTOWE.

W PRZYPADKU PAŃSTWA NIEOBECNOŚCI, KURIER POZOSTAWIA AWIZO Z INFORMACJĄ, KIEDY I GDZIE MOŻNA ODEBRAĆ PRZESYŁKĘ. DOSTAWA AWIZOWANEJ PRZESYŁKI DOKONYWANA JEST BEZPŁATNIE. KAŻDA NASTĘPNA PRÓBA DORĘCZENIA JEST PŁATNA. KOSZTY TE PONOSI KUPUJĄCY. W PRZYPADKU NIEUDANYCH PRÓB DORĘCZENIA, TOWAR ZOSTAJE ZWRÓCONY DO MAGAZYNU OMEGA-LED.PL PONOWNE DOSTARCZENIE TOWARU BĘDZIE MOŻLIWE PO ZAPŁACENIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZWROTU TOWARU (KOSZTY RÓWNE KOSZTOM DOSTAWY).

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH

W CHWILI ODBIORU PRZESYŁKI KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ JEJ ZAWARTOŚĆ I OGÓLNY STAN ZAMÓWIONEGO TOWARU W OBECNOŚCI KURIERA. JEST TO MOŻLIWE PO PODPISANIU LISTU PRZEWOZOWEGO, A W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZA POBRANIEM DOPIERO PO UREGULOWANIU NALEŻNOŚCI.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO USZKODZENIA PRZESYŁKI LUB ZASTRZEŻEŃ, CO DO ILOŚCI DOSTARCZONEGO TOWARU LUB ZAWARTOŚCI PACZKI POWNIEN BYĆ SPORZĄDZONY W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA FIRMY KURIERSKIEJ PROTOKÓŁ SZKODY, KTÓRY POWINIEN ZAWIERAĆ DATĘ, GODZINĘ DORĘCZENIA ORAZ RZETELNY OPIS USZKODZEŃ/BRAKÓW. NASTĘPNIE PODPISANY PROTOKÓŁ NALEŻY PRZESŁAĆ DO OMEGA-LED.PL. PROTOKOŁY PROSZĘ SPISYWAĆ RZETELNIE I ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM TJ. NIE POMIJĄJ ISTOTNCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA UZNANIE REKLAMACJI PRZEZ UBEZPIECZYCIELA (OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE, ZABEZPIECZENIA TRANSPORTOWE).

KUPUJĄCY PONADTO ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO KONTAKTU Z OMEGA-LED.PL POD NR TELEFONU PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ OMEGA-LED.PL, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 72 GODZIN OD MOMENTU DORĘCZENIA PRZESYŁKI.

6. GWARANCJE I REKLAMACJE

KAŻDY ZAKUPIONY TOWAR W SKLEPIE OMEGA-LED.PL JEST FABRYCZNIE NOWY I POSIADA GWARANCJĘ PRODUCENTA.

PODSTAWĄ GWARANCJI JEST POSIADANIE DOWODU ZAKUPU I KARTY MONTAŻU PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA.

W PRZYPADKU, KIEDY ODEBRANY TOWAR NIE DZIAŁA LUB USTERKA WYSTĄPIŁA PODCZAS EKSPLOATACJI NALEŻY W RAMACH GWARANCJI BEZPOŚREDNIO ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ U SPRZEDAWCY.

NIE PODLEGA REKLAMACJI LUB WYMIANIE TOWAR, KTÓREGO USTERKA POWSTAŁA W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO ZAMONTOWANIA, MONTAŻ PRZEZ OSOBĄ NIEUPRAWNIONĄ, URUCHOMIENIE LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

W PRZYPADKU GDY KUPUJĄCY ODSYŁA REKLAMOWANY TOWAR SPRZEDAJĄCY UDZIELA KUPUJĄCEMU PEŁNOMOCNICTWA NA JEDNORAZOWE ZAWARCIE UMOWY Z POCZTĄ POLSKĄ NA NADANIE PRZESYŁKI REJESTROWEJ EKONOMICZNEJ W IMIENIU I NA KOSZT SPRZEDAJĄCEGO W FORMIE MAILOWEGO POTWIERDZENIA ZWROTU. JEŻELI REKLAMACJA ZOSTANIE UZNANA KONSUMENT OTRZYMUJE ZWROT KOSZTÓW ODESŁANIA REKLAMOWANEGO TOWARU.

KUPUJĄCY NA OBOWIĄZEK STARANNIE ZAPAKOWAĆ ODSYŁANY TOWAR I NADAĆ PRZESYŁKĄ WARTOŚCIOWĄ. W PRZYPADKU NADANIA PRZESYŁKĄ BEZ PODANIA WARTOŚCI I USZKODZENIA W TRANSPORCIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI ODSYŁAJĄCY.

W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPARZENIA REKLAMACJI LUB BRAKU FORMULARZA REKLAMACYJNEGO I DOWODU ZAKUPU SPRZEDAJĄCY PRZEŚLE KUPUJĄCEMU STOSOWNE POWIADOMIENIE DROGĄ MAILOWĄ.
KUPUJĄCY MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO O ZWROT TOWARU W TERMINIE 10 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OTRZYMANIA MAILOWEJ INFORMACJI O NEGATYWNYM ROZPATRZENIU REKLAMACJI. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST W TAKIM WYPADKU DO POKRYCIA PODANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KOSZTÓW PRZESYŁKI ZWROTNEJ NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAJĄCEGO W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OTRZYMANIA MAILOWEJ INFORMACJI O NEGATYWNYM ROZPATRZENIU REKLAMACJI. PO ZAKSIĘGOWANIU OPŁATY MANIPULACYJNEJ SPRZEDAJĄCY WYSTAWI KUPUJĄCEMU PARAGON LUB NA ŻYCZENIE FAKTURĘ VAT ORAZ ODEŚLE REKLAMOWANY TOWAR NA WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI LUB BRAKU KONTAKTU ZE STRONY KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTYLIZACJI TOWARU, KTÓREGO REKLAMACJA DOTYCZY.

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 14 MARCA 2013 R. W SPRAWIE KAS REJESTRUJĄCYCH DO DOKONANIA ZWROTU POWINIEN BYĆ DOŁĄCZONY DOWÓD ZAKUPU I WYPEŁNIONY PRZEZ REKLAMUJĄCEGO FORMULARZ REKLAMACYJNY.

ZA DZIEŃ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI UZNAJE SIĘ DZIEŃ DOSTARCZENIA REKLAMOWANEGO PRODUKTU DO OMEGA-LED.PL. SPRZEDAJĄCY MA OBOWIĄZEK W CIĄGU 14 DNI USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO ŻĄDANIA REKLAMACYJNEGO.

RĘKOJMIA

SZCZEGÓŁY ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ KUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA OD PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLA – Dyrektywa (UE) 2019/771

ZWROTY

ZGODNIE USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014R. O PRAWACH KONSUMENTA ,KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE W TERMINIE 14 DNI OD DATY WYDANIA RZECZY.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Jeżeli kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

Zwrot towaru prosimy wykonać w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem, w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Niezastosowanie się do w/w będzie równoznaczne z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od zwracającego towar, w tym również na drodze sądowej.

ZWRACANY TOWAR NALEŻY ODESŁAĆ PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA. PIENIĄDZE ZOSTANĄ ZWRÓCONE ZGODNIE Z POWYŻSZĄ USTAWĄ W CIĄGU 14 DNI W TAKI SAM SPOSÓB JAK ZOSTAŁA DOKONANA PŁATNOŚĆ. W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA FAKTURĘ VAT, , ZOSTANIE WYSTAWIONA FAKTURA KORYGUJĄCA. ORYGINAŁ I KOPIA FAKTURY ZOSTANĄ WYSŁANE DO KLIENTA MAILEM. KLIENT POWINIEN ODESŁAĆ PODPISANĄ KOPIĘ FAKTURY KORYGUJĄCEJ. PO JEJ OTRZYMANIU, W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, SKLEP DOKONA ZWROTU ZAPŁATY NA WSKAZANE KONTO KLIENTA.

KOSZT ODESŁANIA TOWARU NIE PODLEGA ZWROTOWI, W ZWIĄZKU Z TYM NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ODSYŁANYCH DO OMEGA-LED.PL NA KOSZT ODBIORCY.

W PRZYPADKU DECYZJI O ZWROCIE ZAKUPIONEGO TOWARU, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY NA NUMER: 535 535 922, LUB KONTAKT MAILOWY NA ADRES: BIURO@OMEGA-LED.PL - W TYM MIEJSCU KUPUJĄCY OTRZYMA WYCZERPUJĄCE INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZENIA TEJ PROCEDURY.

BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KUPUJĄCYCH, OMEGA-LED.PL NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ TRANSFERUJ..PL I PayU.pl KTÓRA GWARANTUJE NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO. TRANSAKCJE DOKONYWANE SĄ NA SERWERZE TRANSFERUJ.PL i PAYU.pl (SKLEP NIE MA DO TEGO WGLĄDU), NA SPECJALNIE ZABEZPIECZONYCH STRONACH. SYSTEM PŁATNOŚCI OFEROWANY PRZEZ TRANSFERUJI.PL i PayU.pl NIE WYMAGA OD SKLEPU INTERNETOWEGO PRZECHOWYWANIA NUMERÓW KART PŁATNICZYCH W JEGO BAZACH DANYCH. WSZYSTKO ODBYWA SIĘ NA STRONIE TRANSFERUJ.PL I pAYU.pl DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI SĄ SZYFROWANE 128 BITOWYM PROTOKOŁEM SSL A SKLEP ZOSTAJE JEDYNIE POWIADOMIONY O POWODZENIU LUB NIEPOWODZENIU TRANSAKCJI. WSZELKIE DANE, JAKIE POWIERZA NAM KUPUJĄCY SĄ MOŻLIWIE NAJLEPIEJ CHRONIONE PRZED DOSTĘPEM NIEPOWOŁANYCH OSÓB.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DALEJ: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE” LUB RODO”) JEST SPRZEDAJĄCY.

UŻYTKOWNIK REJESTRUJĄC SIĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM PODAJE SWOJE DANE OSOBOWE DOBROWOLNIE.

SPRZEDAWCA PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA WYRAŻONĄ POPRZEZ AKCEPTACJĘ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

PODANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ORAZ EWENTUALNEGO ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA OSOBOM TRZECIM W CELU PRZETWARZANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM REGULAMINEM.

SPRZEDAWCA PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA W CELACH MARKETINGOWYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA WYRAŻONĄ ZA POMOCĄ STOSOWNEJ KLAUZULI.

UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO UZUPEŁNIENIA, UAKTUALNIENIA, SPROSTOWANIA, ŻĄDANIA ZANIECHANIA PRZETWARZANIA LUB USUNIĘCIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ, JEŻELI SĄ ONE NIEKOMPLETNE, NIEAKTUALNE, NIEPRAWDZIWE LUB ZOSTAŁY ZEBRANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ Z NARUSZENIEM USTAWY, ALBO SĄ JUŻ ZBĘDNE DO REALIZACJI CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY ZEBRANE.

UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ POPRZEZ AKCEPTACJĘ STOSOWNEJ KLAUZULI NA WYSYŁANIE MU NEWSLETTERA ORAZ NA WYSYŁANIE MU INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. Z 2002 R., NR 144, POZ. 1204 ZE ZMIANAMI).

UŻYTKOWNIK MOŻE W DOWOLNYM TERMINIE ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA ORAZ INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH.

WSZELKIE ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA POWINNY BYĆ ZGŁASZANE MAILOWO NA ADRES: RODO@OMEGA-LED.PL ALBO BEZPOŚREDNIO PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ ZALOGOWANIE SIĘ W KONCIE I AKTUALIZACJĘ PODANYCH TAMŻE DANYCH.

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA OKREŚLA POLITYKA PRYWATNOŚCI.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WSZYSTKIE TOWARY, NAZWY I ZNAKI HANDLOWE PUBLIKOWANE NA STRONACH WWW SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGA-LED.PL SĄ UŻYWANE WYŁĄCZNIE W CELACH IDENTYFIKACYJNYCH I MOGĄ BYĆ ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI ODPOWIEDNICH WŁAŚCICIELI.

KLIENT SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE ZA POMOCĄ MECHANIZMÓW DOSTĘPNYCH NA INTERNETOWYCH STRONACH SKLEPU, SKŁADA OFERTĘ KUPNA OKREŚLONEGO TOWARU NA WARUNKACH PODANYCH W OPISIE PRODUKTU. MOMENT ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PODCZAS PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU TOWARU PRZEZ KLIENTA. SKLEP OMEGA-LED.PL DOKŁADA WSZELKICH STARANNOŚCI, ABY OPIS PRODUKTU BYŁ ZGODNY ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU OTRZYMANIA TOWARU KTÓREGO OPIS JEST ROZBIEŻNY Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA PROSIMY O KONTAKT W CELU WYJAŚNIENIA POWSTAŁYCH BŁĘDÓW.

W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDÓW PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, NIEZBĘDNE JEST KORZYSTANIE Z JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH :

GOOGLE CHROME

OPERA

MOZILLA FIREFOX

SAFARI

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST RÓWNOZNACZNE Z JEGO ZGODĄ NA PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE PRZEZ FIRMĘ OMEGA-LED.PL DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZAMÓWIENIU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U.1997 NR 133 POZ.883 WRAZ ZE ZMIANAMI).

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN TOWARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE. ZMIANA CEN NIE DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO WYCOFANIA POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW Z OFERTY.

W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W SPRAWACH SPORNYCH KLIENT MA PRAWO DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ NA DRODZE POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO LUB SĄDOWEGO.

SPRZEDAJĄCY INFORMUJE KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBACH LUB NA STRONACH INTERNETOWYCH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA SPORÓW. MOGĄ NIMI BYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI RZECZNICY PRAW KONSUMENTA LUB WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY INSPEKCJI HANDLOWEJ, KTÓRYCH LISTA JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POD ADRESEM HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP 
SPRZEDAJĄCY INFORMUJE, ŻE POD ADRESEM HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/ DOSTĘPNA JEST PLATFORMA INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW POMIĘDZY KONSUMENTAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI NA SZCZEBLU UNIJNYM (PLATFORMA ODR).

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM OMEGA-LED.PL OZNACZA AKCEPTACJĘ POSTANOWIEŃ TEGO REGULAMINU.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU NIE DOTYCZĄ ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN. DO TYCH ZAMÓWIEŃ STOSUJE SIĘ WERSJĘ REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCĄ W MOMENCIE ICH ZŁOŻENIA.


© 2018 omega-led.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.