• Gwarancja najlepszej ceny
  • Błyskawiczna wysyłka
  • Bezpieczne zakupy
  • Fachowe doradztwo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji podlegają produkty

-posiadające wady fabryczne

-niezgodne z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu (paragon, faktura VAT);

– jeżeli niezgodność dotyczy koloru, bądź typu zamówionego produktu reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu) produktów;

– jeżeli niezgodność dotyczy ilości produktów w przesyłce, kupujący musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki i dołączyć poprawnie i kompletnie wypełniony protokół rozbieżności

-nie ma właściwości, jakie produkt powinien posiadać

-nie ma właściwości o jakich zapewniał producent

Wadą fabryczną nie jest ubytek, czy też uszkodzenie towaru, o którym kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zarazem kupujący nie ma możliwości reklamowania produktu ze względu na tę właściwość.

Gwarantem jest podmiot którego dane znajdują się na opakowaniu zakupionego produktu.

Gwarancja jest ważna na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Okres gwarancji jest podany w opisie produktu, na opakowaniu, dołączonej karcie gwarancyjnej lub szczegółowych warunkach gwarancji producenta.

Brak informacji odnośnie gwarancji jest jednoznaczne z brakiem w/w świadczenia.

Kupujący dostarcza wadliwy produkt na własny koszt do serwisu producenta lub sprzedawcy.

Przed montażem należy się zapoznać ze schematem prawidłowego montażu i/lub instrukcją dołączoną do zakupionego sprzętu.

Przed podłączeniem należy sprawdzić na opakowaniu produktu napięcie i prąd zasilania.

Montaż taśm i każdego sprzętu elektrycznego powinien być przeprowadzony przez osobę o odpowiedniej wiedzy, niezbędnych uprawnieniach elektrycznych i potwierdzony protokołem montażu z pieczęcią i numerem uprawnień elektryka

Taśmę należy sprawdzić przed przyklejeniem, reklamacje odnośnie barwy światła nie będą uwzględnianie po montażu taśmy

Taśmy led należy podłączać równolegle do zasilacza.

Taśm nie można łączyć w odcinki dłuższe niż 5mb, w przypadku wykonywania dłuższych odcinków należy przeliczyć amperaż na obwodzie, dobrać przekroje kabli i wykonać dosilenia. W przypadku odcinka 10mb możliwe jest czasami zasilenie obustronne. Po doprowadzeniu zasilania należy sprawdzić napięcie robocze na taśmie i ewentualnie dodatkowo dosilić w celu wyrównania prądu i uzyskania nominalnego napięcia na całej długości taśmy.

Taśmę można zaginać max. w promieniu 2cm

Łączenia kątowe należy wykonywać poprzez przecięcie i wlutowanie kabla. Montaż należy przeprowadzać tak aby nie dotykać diód i nie załamywać podkładu PCB ponieważ grozi to zwarciami

Taśmy nie można przyklejać na powierzchnie które nie odprowadzają ciepła, tj. plastik, drewno, płyty meblowe i G-K itp. Montaż w/w przypadku powinien być przeprowadzony z użyciem aluminiowych profili led. Taśm nie należy montować przy źródłach ciepła tj. grzejniki, kominki, sauny, solaria itp

Taśmy o stopniu szczelności do IP65 (bryzgoszczelne) włącznie można używać tylko wewnątrz suchych pomieszczeń (bez parowania)

Do zastosowań zewnętrznych i miejsc o dużej wilgotności lub parowaniu tj. baseny, wanny, prysznice, akwaria należy używać taśm o IP67 lub IP68

Zasilacze służące do oświetlenia powinny mieć odcięcie napięcia (włącznik) od strony pierwotnej

Do zasilania źródeł led należy używać dedykowanych zasilaczy led DC. W zależności od źródła należy stosować zasilacze napięciowe lub prądowe ze stabilizacją. Nie stosować transformatorów halogenowych. Nie ściemniać chyba, że produkt ma oznaczenie informujące, że współpracuje ze ściemniaczem.

Towar można zwracać tylko nieużywany w fabrycznych długościach po uprzednim uzgodnieniu takiego zwrotu ze sprzedawcą, za wyjątkiem produktów na zamówienie według właściwości określonych przez kupującego w zamówieniu.

Reklamacje nie będą uwzględniane przy uszkodzeniach mechanicznych, montażu lub ingerencji w produkt przez osoby nieuprawnione, działaniu wysokiej temperatury, chemikaliów, wilgoci, uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrycznymi, podwyższonym prądem lub napięciem sieciowym.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zapoznania się klienta z niniejszymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji gdyż dokument ten jest ogólnodostępny zarówno w punkcie sprzedaży jak i na stronie internetowej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


© 2018 omega-led.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.