• Gwarancja najlepszej ceny
  • Błyskawiczna wysyłka
  • Bezpieczne zakupy
  • Fachowe doradztwo

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Ostąpienie od umowy dotyczy konsumentów którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na trwałym nośniku (na przykład pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: OMEGA-LED JERZY CIELNIAK, UL. Młodzieńcza 1 03-655 Warszawa, tel. 535 535 922, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.” Koszt odesłania rzeczy ponosi kupujący.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”

Można skorzystać z wzoru formularzy poniżej.

 

Formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat OMEGA-LED JERZY CIELNIAK, UL. Młodzieńcza 1 03-655 Warszawa, tel. 535 535 922

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................................................................................

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......................................................................................................

–    Adres konsumenta(-ów)...................................................................................................................

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data...............................................................................................................................................

–    Numer konta bankowego....................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Formularza reklamacyjny

–    Adresat OMEGA-LED JERZY CIELNIAK, UL. Młodzieńcza 1 03-655 Warszawa, tel. 535 535 922

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o stwierdzonej wadzie produkt ...................................................................................................................................................

–    Data zakupu..................................................................................................................................

–    Data stwierdzenia wady...................................................................................................................

–    Nazwa firmy, imię i nazwisko kupującego..............................................................................................................

–    Adres kupującego.............................................................................................................................

–    Podpis kupującego.............................................................................................................................

–    Data zgłoszenia reklamacyjnego ..........................................................................................................

–    Numer konta bankowego.....................................................................................................................

–    Nazwa firmy z nip, imię i nazwisko instalatora.....................................................................................................................

–    Numer uprawnień SEP instalatora.......................................................................................................................

- Opis wykonanej instalacji lub numer dowodu zakupu z towarem wykorzystanym podczas instalacji...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data montażu

- Pieczęć i podpis instalatora

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 


© 2018 omega-led.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.